Praktijkonderzoek verpleegkundige verslaglegging; met literatuurstudie, kwantitatief en kwalitatief onderzoek, implementatieplan en aanbevelingen - €12,99   in den Einkaufswagen

Abschlussarbeit

Praktijkonderzoek verpleegkundige verslaglegging; met literatuurstudie, kwantitatief en kwalitatief onderzoek, implementatieplan en aanbevelingen

Hoofdstuk 1 presenteert de aanleiding van het onderzoek en de probleemstelling met de hoofd- en deelvragen. Verder, wordt de relevantie van het onderzoek op macro- meso- en microniveau beschreven. In hoofdstuk 2 wordt de methode van de literatuurstudie, kwantitatief en kwalitatief onderzoek toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt er ingegaan op de resultaten van de literatuurstudie en van het kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Tevens, wordt er een conclusie van de literatuurstudie en enquête weergeven. Hoofdstuk 4 legt de nadruk op het implementatieproces van de gevonden methode uit de literatuur volgens de vijf fasen van Grol en Wensing (2006). In hoofdstuk 5 kan de conclusie worden gevonden, onderbouwd met de resultaten van de literatuurstudie en het praktijkonderzoek. Hoofdstuk 6 weergeeft de discussie met een kritisch oog naar het uitgevoerde onderzoek. In hoofdstuk 7 komen de aanbevelingen op micro- meso- en macroniveau aan bod.

Letzte Aktualisierung vom Dokument: 6 Tage vor

vorschau 1 aus 52   Seiten

rrafaella

Alle Vorteile der Zusammenfassungen von Stuvia auf einen Blick:

Garantiert gute Qualität durch Reviews

Garantiert gute Qualität durch Reviews

Stuvia Verkäufer haben mehr als 300.000 Zusammenfassungen beurteilt. Deshalb weißt du dass du das beste Dokument kaufst.

Schnell und einfach kaufen

Schnell und einfach kaufen

Man bezahlt schnell und einfach mit iDeal, Kreditkarte oder Stuvia-Kredit für die Zusammenfassungen. Man braucht kein Mitgliedschaft.

Konzentration auf den Kern der Sache

Konzentration auf den Kern der Sache

Deine Mitstudenten schreiben die Zusammenfassungen. Deshalb enthalten die Zusammenfassungen immer aktuelle, zuverlässige und up-to-date Informationen. Damit kommst du schnell zum Kern der Sache.

12,99
  • (0)
  Kaufen